ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโชว์


ID Firstname Lastname Student_id Classroom
1 Apirawut sita 11111 4/4
2 อภิราวุฒิ สีทา 11111 4/4
3 นักเรียน สิรินธร 12345 1/1
33 apirawut sitha 12345 1/1
34 123 213 32121 321312
35 tgg gg ggg gg
36 tgkqvnjg eghdycbm 1 1
37 ioydpqqe hayxkmhw 1 1
38 kxmkdhro kxmkdhro 1 1
39 kxmkdhro kxmkdhro 1 1
40 kxmkdhro kxmkdhro 1 1
41 brbjwugj brbjwugj 1 set|set&se
42 gglqljtk gglqljtk 1 1
43 brbjwugj brbjwugj 1 $(nslookup
44 drlyqxdm drlyqxdm 1 1
45 kxmkdhro kxmkdhro 1 set|set&se
46 set|set&set brbjwugj 1 1
47 drlyqxdm drlyqxdm 1 1
48 kxmkdhro kxmkdhro 1 $(nslookup
49 $(nslookup wtyWANBp) brbjwugj 1 1
50 drlyqxdm drlyqxdm 1 1
51 gglqljtk gglqljtk 1 1
52 drlyqxdm drlyqxdm 1 1
53 set|set&set kxmkdhro 1 1
54 brbjwugj set|set&set 1 1
55 drlyqxdm drlyqxdm 1 1
56 gglqljtk gglqljtk 1 1
57 packk cccc 12 4
58 bbbb bbbb bbbb bbbb
59 e d 123 3
60 wss sss sss sss
61 Army Poohbear 1070 1/5
62 b b 887 22


Code ตัวอย่าง 

 • 
  <-?php
  $Showdata = "SELECT * FROM tb_exshowdata ";  // คำสั่งค้นหาข้อมูลใน ตาราง tb_exshowdata
  $ShowdataRS = $Connection->query($Showdata);
  ?>
  
   <div class="jumbotron">
    <p class="lead">ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโชว์</p>
     <div class="container">
      <table class="table">
       <thead>
        <tr>
         <th>ID</th>
         <th>Firstname</th>
         <th>Lastname</th>
         <th>Student_id</th>
         <th>Classroom</th>
        </tr>
       </thead>
       <-?php
        while ($row = $ShowdataRS->fetch_assoc()) {
       ?>
        <tr>
         <th><-?php echo $row['id_ExShowdata']; ?></th>
         <td><-?php echo $row['Firstname']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Lastname']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Student_id']; ?></td>
         <td><-?php echo $row['Classroom']; ?></td>
        </tr>
       <-?php }?>
      </table><br>
     </div>
   </div>
  
             


ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลไปยัง Database และ Select ข้อมูลออกมาโชว์ในตาราง

ให้ลองกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม InputForm

จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่กรอกลงไปยัง Database ใน PHPMyadmin

แล้วโชว์ข้อมูลออกมาตามตารางที่กำหนดหรือ ตามที่เขียนคำสั่งให้โชว์ข้อมูลไว้ ดังรูปตัวอย่าง


InputForm